Místní knihovna Polom
Naposledy aktualizováno: 03.01.2019 14:12:52

Místní knihovna v Polomi působí v obci s 269 obyvateli.

Nemá bezbariérový přístup.

Ve stálém fondu má 1 892 knihovních jednotek. Z toho naučné literatury pro dospělé 257 svazků a beletrie 1 194 svazků. Pro mládež 291 svazků a mládež naučná 50 svazků.

Kromě stálého fondu nabízí knihovna svým čtenářům novinky z výměnného fondu, který je do knihovny dovážen pravidelně třikrát ročně. Celkem je k dispozici dalších nejméně 250 svazků.

Obec přispívá na nákup knih do stálého fondu a materiálu každoročně.

Knihovna je základní knihovnou a součástí střediska Hustopeče nad Bečvou, výkon regionálních funkcí pro ni zajišťuje pověřená knihovna - Místní knihovna Hustopeče nad Bečvou.

Knihovna nabízí zdarma veřejný internet registrovaným i neregistrovaným uživatelům v knihovně na jednom počítači. K dispozici je i tiskárna. Veřejný internet lze využívat v půjčovní dobu.

 

Statistické údaje za rok 2017:
Počet registrovaných čtenářů: 18 z toho 9 do 15 let
Počet návštěvníků: 41
Počet uživatelů internetu: 0
Výpůjčky celkem: 250

 
Proces zabral 0.0063 sekund času a 0.68MB paměti.